Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Contact

Vragen over de aanmeldapplicatie

Helpdesk Aanmeldapplicatie Eén Aanmeldleeftijd

eenaanmeldleeftijd@digitaal-leren.nl

070 – 315 63 50

De helpdesk is voor scholen bereikbaar op schooldagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Contact projectgroep

U kunt contact opnemen met de projectgroep Eén Aanmeldleeftijd door een mail te sturen naar eenaanmeldleeftijd@digitaal-leren.nl.

Klankbordgroep

De projectgroep Eén Aanmeldleeftijd bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en het Platform Primair Onderwijs. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse scholen en besturen adviseert de projectgroep.

Infographic en factsheet

De infographic die u onder ‘downloads’ aan de rechterkant van de webpagina kunt downloaden, toont u een visuele weergave van de afspraken over Een Aanmeldleeftijd. De factsheet, die u eveneens kunt downloaden, geeft u de afspraken over aanmelden in vogelvlucht.

 


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. De informatie op deze website geldt niet voor hen. Uw schoolleiding is hierover geïnformeerd.