Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Wanneer toegelaten?

 

Aanmelden bij een basisschool betekent niet altijd dat uw zoon of dochter ook is toegelaten op die school. De school bekijkt of uw kind voldoet aan het “toelatingsbeleid”. Sommige scholen hebben “toelatingscriteria” en “voorrangsregels”. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer of andere toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan voorrang.

Toelatingscriteria

Sommige scholen hebben toelatingscriteria. Kinderen die niet aan die criteria voldoen, worden niet toegelaten op de school. Er zijn scholen die als voorwaarde stellen dat ouders de “grondslag” van de school onderschrijven. Dit zijn de basisprincipes van de school, bijvoorbeeld protestants-christelijke of katholieke basisprincipes.

Voorrangsregels

Veel scholen hebben voorrangsregels. Kinderen die aan deze voorrangsregels voldoen, krijgen voorrang op kinderen die niet aan (alle) regels voldoen. Zo krijgen broertjes en zusjes van leerlingen vaak voorrang. Soms krijgen kinderen voorrang die in de wijk of het postcodegebied van de school wonen.

Per school verschillend

Scholen bepalen zelf de toelatingscriteria en voorrangsregels. Deze kunnen per school verschillen. De toelatingscriteria en voorrangsregels staan per school op www.denhaag.nl/scholenwijzer.

Moment van aanmelden maakt niet uit

Scholen kijken alleen naar de toelatingscriteria en voorrangsregels. Als u uw kind aanmeldt in de aanmeldperiode  maakt het moment van aanmelden niet uit, als u dat ten minste doet tussen de eerste verjaardag van uw kind en 30 september daarna. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria en voorrangsregels, wordt er eventueel geloot.

Als u uw kind later aanmeldt, bijvoorbeeld als uw kind twee of drie jaar is, is de kans groter dat een school geen plaats meer heeft. Maar ook als u uw kind na de aanmeldperiode aanmeldt, kijkt een school eerst naar de criteria en voorrangsregels.

Brief over toelating

Heeft u uw kind aangemeld in de aanmeldperiode? Uiterlijk op 21 oktober daarna hoort u of uw kind inderdaad is toegelaten. De school stuurt u hierover een brief. Heeft u uw kind aangemeld na de aanmeldperiode? Dan beslist de school binnen zes weken of uw kind is toegelaten. De school stuurt u hierover een brief.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.