Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Hoe aanmelden?

 

Aanmelden op één basisschool

U kunt uw zoon of dochter vanaf de eerste verjaardag aanmelden bij één basisschool. Neemt u hiervoor contact op met de basisschool van uw keuze. De contactgegevens van scholen staan op www.denhaag.nl/scholenwijzer. Meestal nodigt een school u uit om kennis te maken en de school te bezoeken.

Ouders van Haagse kinderen krijgen een brief over aanmelden bij een basisschool als hun kind ongeveer 11 maanden oud is. Aanmelden kan bij één school. Wisselen van school kan natuurlijk. De school vraagt de ouder om het burgergerservicenummer of de achternaam en geboortedatum van het kind. De school waar u uw kind aanmeldt, kijkt of uw kind misschien al bij een andere Haagse school is aangemeld.

Woont u niet in Den Haag?

Kinderen uit andere gemeenten of die (tijdelijk) in het buitenland wonen, kunnen ook aangemeld worden. Dan moeten ze wel één jaar oud zijn. De school vraagt ouders om het burgerservicenummer. Ook van deze kinderen wordt gekeken of ze al bij een andere Haagse school zijn aangemeld.

Burgerservicenummer

Dit nummer staat onder meer op de pas van de zorgverzekering en in het paspoort van uw kind.

Brief na aanmelden

De school geeft of stuurt u een brief waarin staat dat de aanmelding is gedaan. Dit betekent nog niet dat uw kind is toegelaten.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.