Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Niet toegelaten?

Uw kind is niet voorlopig toegelaten

Heeft u uw kind aangemeld met één of twee jaar en is uw kind niet voorlopig toegelaten? U kunt contact opnemen met een andere school over eventuele toelating. Op www.denhaag.nl/scholenwijzer ziet u welke scholen er op dat moment nog plaats hebben. Het is het niet zeker dat uw kind op die school terecht kan, al is er plaats. Het is aan scholen zelf om leerlingen toe te laten.

Definitieve toelating bij drie jaar

Definitieve toelating vindt plaats zodra uw kind drie jaar is. Kijk hiervoor bij Definitief toelaten na derde verjaardag.

 


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.