Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Meer informatie

 

De Haagse basisscholen en de gemeente Den Haag hebben in 2012 afspraken gemaakt over het aanmelden van nieuwe leerlingen voor groep 1 van de basisschool. Die afspraken gelden vanaf 1 januari 2013. Ouders kunnen hun kind aanmelden na de eerste verjaardag van hun zoon of dochter. Dit kan bij één basisschool.

Aanmelden bij een basisschool betekent niet dat uw zoon of dochter ook is toegelaten. Scholen hebben hier eigen regels voor: de toelatingscriteria en voorrangsregels. Vaak krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook zijn er scholen die leerlingen uit de buurt voorrang geven. De nieuwe afspraken gaan over het aanmelden en zijn voor de scholen gelijk. De regels voor het toelaten van kinderen die zijn aangemeld, bepaalt een school zelf. Die regels kunnen dus per school verschillen.

(Voor)aanmelden

Op deze website en in bijvoorbeeld de brief die u krijgt als uw kind 11 maanden oud is, spreken we over ‘aanmelden’. Formeel betreft het een ‘vooraanmelding’. De wet schrijft voor dat ouders hun kind definitief kunnen aanmelden na hun derde verjaardag. Na die definitieve aanmelding kan een definitieve toelating volgen. Om de leesbaarheid te vergroten kiezen we er echter voor om de term ‘aanmelding’ te gebruiken, terwijl het feitelijk een vooraanmelding betreft.

Waarom zijn deze afspraken gemaakt?

De gemeenteraad van Den Haag heeft gevraagd om afspraken die het aanmelden op basisscholen duidelijker en eerlijker maken. Ouders weten nu wanneer ze kunnen aanmelden en hoe dat gaat. Ook weten ouders uiterlijk 21 oktober na het aanmelden in de aanmeldperiode of hun kind een plek heeft op school. Ouders van kinderen die zich na de aanmeldperiode aanmelden, horen binnen zes weken of hun kind is toegelaten. Voor scholen is het belangrijk dat kinderen niet meer op verschillende wachtlijsten van scholen staan.

Er blijven mogelijk scholen waar zich meer kinderen aanmelden dan dat er naar school kunnen gaan. Daar veranderen de nieuwe afspraken niets aan. Ouders kunnen nu wel op één plek alle toelatingscriteria van scholen vinden. Bovendien kunnen ze hun kansen beter inschatten.

Vragen?

Heeft u vragen over aanmelden bij een Haagse basisschool? Kijkt u bij de veelgestelde vragen of op www.denhaag.nl/onderwijs. Ook kunt u contact opnemen met een school.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.