Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Disclaimer

 

Op deze website vinden ouders en scholen informatie over de afspraken over het vooraanmelden voor groep 1 van de basisscholen in Den Haag. Daarnaast biedt deze website scholen vanaf de zomer van 2013 een link naar de aanmeldapplicatie van Den Haag. Deze website is gemaakt door de projectgroep Eén Aanmeldleeftijd. In de projectgroep zijn de gemeente Den Haag en het Platform Primair Onderwijs vertegenwoordigd. Het Platform Primair Onderwijs vertegenwoordigt alle Haagse basisscholen.

De projectgroep Eén Aanmeldleeftijd maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

(Voor)aanmelden

Op deze website en in bijvoorbeeld de brief die ouders krijgen als hun kind 11 maanden oud is, spreken we over ‘aanmelden’. Formeel betreft het een ‘vooraanmelding’. De wet schrijft voor dat ouders hun kind definitief kunnen aanmelden na hun derde verjaardag. Na die definitieve aanmelding kan een definitieve toelating volgen. Om de leesbaarheid te vergroten kiezen we er echter voor om de term ‘aanmelding’ te gebruiken, terwijl het feitelijk een vooraanmelding betreft.

Fouten of gebreken

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s of het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via eenaanmeldleeftijd@digitaal-leren.nl kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is.

Links naar andere websites

Via deze website willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan u. Daarom vindt u verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de projectgroep Eén Aanmeldleeftijd.

(Her)gebruik van tekst of beeld

De teksten op deze website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor een bronvermelding. Op de beelden op deze website is copyright van toepassing. Alleen na schriftelijke toestemming van de projectgroep Eén Aanmeldleeftijd kunt u deze beelden gebruiken.

Privacybeleid

Gegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de projectgroep Eén Aanmeldleeftijd alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Vragen en opmerkingen

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijke mogelijk te houden.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de inhoud, werking en vormgeving van de site kunt u mailen naar eenaanmeldleeftijd@digitaal-leren.nl.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.