Is uw kind

jaar oud? Meld uw kind dan aan bij een basisschool in Den Haag

Definitief toelaten na derde verjaardag

 

Definitief toelaten na derde verjaardag

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Scholen kijken, als een kind drie jaar oud is, of zij de extra ondersteuning kunnen bieden. Dat staat in de Wet Passend Onderwijs. Neem daarom kort na de derde verjaardag van uw kind contact op met de school waar uw kind voorlopig is toegelaten. De school bepaalt of uw kind definitief wordt toegelaten. Mocht de school de extra ondersteuning niet kunnen bieden, dan zoekt de school samen met u een andere passende school.

Aanmelden na drie jaar

Meldt u uw kind na de derde verjaardag aan? Dan kan de school na uw aanmelding direct een besluit nemen over het definitief toelaten van uw kind. U hoeft hierover dan niet nogmaals contact op te nemen met de school.

Binnen zes weken een besluit

Nadat u contact heeft opgenomen over de definitieve toelating, moet de school binnen zes weken een beslissing maken. De school stuurt u hierover een brief. Om uw kind definitief toe te laten, kan de school u onder meer vragen om een identiteitskaart, paspoort of bewijs van geboorteaangifte van uw kind.


De aanmeldprocedure in Den Haag gaat veranderen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind een nieuwe procedure. De informatie op deze website geldt niet voor uw kind.